Polityka Prywatności

WSTĘP

W Siboom z najwyższą powagą traktujemy prawo użytkowników Witryny (http://Siboom.pl) do prywatności. Szanujemy prywatność użytkownika i angażujemy się w jej ochronę. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Witryny i podlega jego postanowieniom. Korzystając z Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na używanie jego Danych Osobowych (definicja poniżej) na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Użytkowników, którzy nie wyrażają na to zgody prosimy o niekorzystanie z Witryny i oferowanych w jej ramach usług. Szczegóły gromadzenia i wykorzystywania plików cookie określone są w naszej Polityce Cookies. Za pomocą strony internetowej lub poprzez umożliwienie korzystania z plików cookie, zgadzasz się na wykorzystanie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tego zastosowania, prosimy nie korzystać z Witryny lub usług oferowanych na stroniach Siboom lub zezwalać na pliki cookie na komputerze. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie również w zbieraniu i wykorzystywaniu danych zebranych za pomocą plików cookie. Wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w Regulaminie, chyba że zostały wyraźnie odmiennie zdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności.

DANE OSOBOWE

„Dane Osobowe” to wszelkie dotyczące Użytkownika informacje, które umożliwiają ustalenie jego tożsamości. Mogą to być między innymi dane wskazane przez Użytkownika podczas rejestracji konta Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, a także dane zgromadzone o Użytkowniku poprzez korzystanie z plików cookies, takie jak jego adres IP oraz dane demograficzne takie jak płeć, grupa wiekowa, obszar geograficzny. Korzystanie z plików cookie przez Siboom opisane jest w Polityce Cookies [link].

W JAKICH SYTUACJACH ZBIERAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Siboom może zbierać i przetwarzać Dane Osobowe w następujących sytuacjach:

• gdy Użytkownik podaje informacje o koncie podczas rejestracji lub loguje się na swoje konto w Siboom, aby skorzystać z określonych usług, np. Newslettera Siboom lub Recenzji Użytkowników, a także w sytuacji, gdy Użytkownik uczestnicy w prowadzonych za pośrednictwem Witryny konkursach, promocjach, losowaniach nagród lub badaniach;
• gdy Użytkownik przegląda lub kupuje produkty albo usługi z zamieszczonej w Witrynie oferty sprzedawcy;
• gdy Użytkownik zgłasza reklamacje lub zapytania albo przekazuje nam określone informacje zwrotne;
• ilekroć Użytkownik ujawnia swoje Dane Osobowe – nam lub za pośrednictwem Witryny.
• Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z naszych Usług. Siboom informuje Użytkownika, gdy przekazanie Danych Osobowych nie jest obowiązkowe. Decyzja o niepodaniu Danych Osobowych może oznaczać, że Użytkownik utraci dostęp do niektórych usług lub możliwość korzystania z niektórych funkcji Witryny.

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Siboom może wykorzystywać Dane Osobowe Użytkownika w następujących celach: • na potrzeby rejestracji i prowadzenia jakiegokolwiek konta ; • aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z określonych usług (np. Newslettera Siboom, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na jego otrzymywanie, lub Recenzji Użytkowników) oraz udział w organizowanych za pośrednictwem Witryny konkursach, promocjach, losowaniach nagród lub badaniach, a także po to, by informować Użytkownika o zmianach w przedmiotowych usługach; • aby dzięki uzyskanej wiedzy o produktach, które Użytkownik przegląda lub kupuje za pośrednictwem Witryny, podnieść jakość i stopień personalizacji oferowanych mu usług, w tym poprzez informowanie Użytkownika i oferowanie mu produktów, usług, treści i ofert specjalnych; • w celu optymalizacji oferowanych usług w drodze analizy danych o sposobie korzystania z Witryny, w tym danych o użytkownikach czy też naszych sprzedawców i partnerów, ich zainteresowaniach i zachowaniach; • w celu zbadania podejrzewanych naruszeń Regulaminu Witryny dokonanych przez Użytkownika lub takich, które jego dotyczą.

CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE INNYM OSOBOM?

Siboom może udostępniać Dane Osobowe Użytkownika następującym osobom: • wybranym i zaufanym wydawcom i reklamodawcom, którzy wyświetlają treści reklamowe dopasowane do zainteresowań użytkowników i którzy mogą z Danych Osobowych korzystać, aby udostępniać Użytkownikowi potencjalnie interesujące go treści. Osoby te nie mogą nikomu innemu przekazywać ani sprzedawać informacji Użytkownika; • partnerom biznesowym do wspierania Witryny przy świadczeniu usług na rzecz Użytkownika i podobnych świadczeń z tym powiązanych. Od partnerów biznesowych, którzy są podmiotami przetwarzającymi, wymagamy zachowania poufności Danych Osobowych, które im przekazujemy. Nie przysługuje im także prawo korzystania z tych informacji w innych celach niż związane z udzieleniem nam koniecznego wsparcia, a jeśli jest inaczej – Użytkownik zostanie o tym poinformowany; • policji, organom regulacyjnym lub doradcom prawnym w związku z ewentualnymi zarzutami o popełnienie przestępstwa, podejrzewanym naruszeniem Regulaminu Witryny i w wymaganych prawem sytuacjach; • innych podmiotom z Grupy Siboom; • w razie sprzedaży lub kupna przedsiębiorstwa lub składników majątku przez Siboom – potencjalnym sprzedającym lub nabywcom przedmiotu transakcji, którym w takiej sytuacji możemy ujawnić Dane Osobowe.

W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNIK MOŻE ZMIENIAĆ I USUWAĆ INFORMACJE O SWOIM KONCIE I JEGO USTAWIENIACH?

Użytkownik może w każdej chwili edytować treść informacji o swoim koncie i jego ustawieniach. Dotyczy to również zgody na otrzymywanie od Siboom informacji o produktach, usługach, treściach i ofertach specjalnych. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać Newslettera Siboom, może zrezygnować z subskrypcji, klikając na link umieszczony pod wiadomością z treścią Newslettera lub przesłać nam odpowiedni e-mail.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Siboom przechowuje Dane Osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie „W jaki sposób wykorzystujemy Dane Osobowe?”.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE?

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do informacji oraz spełnić wymogi europejskich przepisów o ochronie danych, korzystamy z wszystkich stosowanych w branży standardów postępowania i wdrożyliśmy ścisłe procedury bezpieczeństwa w zakresie zbierania, przechowywania i ujawniania Danych Osobowych. Wszystkie Dane Osobowe, które Użytkownik nam przekazuje, są przechowywane na bezpiecznych serwerach w naszej firmie lub u naszych partnerów biznesowych. Jeśli w celu uzyskania dostępu do określonych części Witryny Użytkownik otrzyma od nas hasło (lub sam je wybierze), Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie jego poufności. Prosimy o nieudostępnianie hasła innym osobom.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES i WEB BEACONS I JAK Z NICH KORZYSTAMY?

Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, które komputery serwisów internetowych wysyłają do przeglądarki internetowej Użytkownika i które są następnie zapisywane na dysku twardym jego komputera. Web beacon (sygnalizator sieci web) ma zazwyczaj postać niewielkiego obrazka (najczęściej osadzanego na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail), który umożliwia zliczanie liczby użytkowników odwiedzających daną witrynę lub zapewnia dostęp do niektórych plików cookie. Dzięki monitoringowi prowadzonemu przez te narzędzia możemy ulepszać Witrynę oraz podnosić jakość i stopień personalizacji świadczonych usług. Szczegółowy opis sposobu, w jaki korzystamy z plików cookies, znajduje się w Polityce Cookies. Użytkownik może zrezygnować z cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki, tak aby wyłączyć opcję cookies. Jednak dokonawszy takiego ustawienia, Użytkownik może utracić dostęp do niektórych części naszej Witryny. O ile Użytkownik nie wyłączy obsługi cookies w swojej przeglądarce internetowej, nasz system będzie wysyłał pliki cookies w momencie zalogowania się Użytkownika do naszej Witryny, a dalsze korzystanie przez Użytkownika z naszej Witryny oznacza jego zgodę na wykorzystywanie tych cookies przez Siboom w sposób opisany w Polityce Cookies.

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane Osobowe są przez nas przechowywane na serwerach w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

DOSTĘP DO INFORMACJI

Użytkownik ma prawo wglądu do przechowywanych informacji, które go dotyczą, a także do ich poprawiania. Aby otrzymać kopię dotyczących go Danych Osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, Użytkownik powinien skontaktować się pisemnie z Działem Prawnym pod adresem [email protected]

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany, które w przyszłości możemy wprowadzić do naszej polityki prywatności będą zamieszczane na tej stronie. Jeżeli Użytkownik ma konto w ramach Witryny, Siboom wyśle takiemu Użytkownikowi informację o zmianach w Polityce Prywatności najpóźniej w dniu zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności w Witrynie. Niniejsza polityka prywatności była ostatnio aktualizowana 9 Kwietnia 2016r r.

ZAMIESZCZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH MIEJSCACH

Publicznie dostępnym miejscem Witryny jest każde miejsce, do którego dostęp mają wszystkie osoby i które może być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Dane Osobowe, które ujawnia i rozpowszechnia w publicznie dostępnych miejscach. Nigdy nie należy ujawniać Danych Osobowych dotyczących innych osób bez ich wyraźnej zgody.

LINKI DO INNYCH STRON

Od czasu do czasu Witryna może udostępniać łącza do lub z witryn naszych sieci partnerskich, reklamodawców lub podmiotów powiązanych. Otwierając łącza do tych witryn, Użytkownik winien pamiętać, że stosują one własne zasady ochrony prywatności, za które Siboom nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Przed przekazaniem swoich Danych Osobowych należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi we wspomnianych witrynach.